Live Search Results

Χρόνος απόδοσης τελών χαρτοσήμου στην πώληση παγίων λυθείσας εταιρείαςΗ ΔΕΔ σε πρόσφατη απόφασή της που αφορούσε υπόθεση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης τελών χαρτοσήμου, έκρινε ότι εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις που να ορίζουν διαφορετική προθεσμία υποβολής δηλώσεων τελών χαρτοσήμου (επί των τιμολογίων πώλησης) σε περίπτωση διακοπής δραστηριότητας, για την υποβολή της δήλωσης ισχύουν οι διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1029/22.1.2014 (υποβολή μέχρι την 20η των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους και αφορά στο σύνολο της αξίας των εκδοθέντων τιμολογίων, αποδείξεων, κ.λ.π., κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο).

Ιστορικό

Επιχείρηση η οποία τηρούσε απλογραφικό λογιστικό σύστημα βιβλίων πώλησε τα πάγιά της (έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό) την 31/07/2014, και επί της αξίας αυτών υπολόγισε χαρτόσημο ποσοστού 3,6%. Στη συνέχεια, λύθηκε και προχώρησε σε διακοπή εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την επόμενη μέρα ήτοι την 01/08/2014.

Στις 16/10/2014 απέδωσε τα αναλογούντα τέλη χαρτοσήμου και την εισφορά υπέρ ΟΓΑ (συνολικό ποσό 63,79 €), που αφορούσαν την πώληση των παγίων, υποβάλλοντας την 16/10/2014 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών «Δήλωση Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου» Γ' τριμήνου 2014.

Ωστόσο, από το σύστημα Taxis αναρτήθηκε πίνακας εκπρόθεσμης υποβολής και βάσει αυτού η αρμόδια Δ.Ο.Υ. προχώρησε σε έκδοση Πράξης Επιβολής Προστίμου.

Η φορολογική αρχή, προχώρησε σε επιβολή προστίμου, ύψους 250,00 ευρώ, καθόσον έκρινε ότι, η υποβληθείσα την 16/10/2014 δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου ήταν εκπρόθεσμη, διότι όφειλε να έχει υποβληθεί εντός πενήντα ημερών, όχι από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου που αφορά, αλλά από την ημερομηνία διακοπής δραστηριότητας της προσφεύγουσας επιχείρησης.

Η προσφυγή

Η επιχείρηση άσκησε ενδικοφανή προσφυγή ζητώντας την ακύρωση του προστίμου ισχυριζόμενη ότι δεν υφίσταται παράβαση της περ. β της παρ. 1 του άρ. 54 του ν. 4174/2013, διότι δεν πρόκειται για φορολογική δήλωση, αλλά για δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου, όπου η προθεσμία υποβολής είναι τριμηνιαία και υποβάλλεται έως τις 20 του μεθεπόμενου μήνα από το ημερολογιακό τρίμηνο που αφορά.


Η Δικαίωση από την ΔΕΔ

Η ΔΕΔ με τα παρακάτω βασικά σκεπτικά ακύρωσε το πρόστιμο των 250,00 ευρώ:

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΚΝΤΧ [ΦΕΚ Α' 239/28-07-1931]: «1. Φόρος υπό το όνομα τέλος χαρτοσήμου επιβάλλεται κατά τα εν τω παρόντι νόμω οριζόμενα επί των αυτώ καθοριζομένων εγγράφων»

Επειδή στην ΠΟΛ.1029/22.1.2014 με θέμα «Χρόνος απόδοσης οφειλομένων τελών χαρτοσήμου σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και της ειδικής εισφοράς δακοκτονίας», αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

«1. Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του π.δ. 99/1977 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων» (34Α'), οριζόταν ότι οι εκδίδοντες τιμολόγια, αποδείξεις κ.α. στοιχεία του Κώδικα αυτού, υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση απόδοσης των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου, επί της αξίας των κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο εκδοθέντων στοιχείων, καθώς και της εισφοράς δακοκτονίας, μέχρι και της εικοστής των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου εκάστου έτους.
2. Με τις διατάξεις της παρ.1 της Υποπαραγράφου Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/12.11.2012) καταργήθηκε ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε) και αντικαταστάθηκε με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, οι διατάξεις του οποίου ισχύουν, από 1.1.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 αυτού.
3. Στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών δεν υφίσταται αναφορά περί διατηρήσεως των ρυθμίσεων, σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων τελών χαρτοσήμου καθώς και της ειδικής εισφοράς δακοκτονίας, όπως προέβλεπαν οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, αλλά ούτε ρυθμίζονται διαφορετικά στις διατάξεις του τα θέματα αυτά.
4. Ενόψει των ανωτέρω, έως ότου καλυφθεί νομοθετικά το θέμα, οι δηλώσεις απόδοσης των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, συνεχίζουν να υποβάλλονται, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, ήτοι, μέχρι την 20η των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους και αφορά στο σύνολο της αξίας των εκδοθέντων τιμολογίων, αποδείξεων, κ.λ.π., κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.»


Επειδή η με αριθ. καταχώρησης..... /2014 δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου υποβλήθηκε από την προσφεύγουσα την 16/10/2014 και αφορούσε το Γ' τρίμηνο, ήτοι τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, η ως άνω δήλωση όφειλε να υποβληθεί μέχρι και την 20η Νοεμβρίου 2014, ήτοι εντός πενήντα ημερών από την λήξη του ημερολογιακού τριμήνου που αφορά.

Επειδή ωστόσο, η προσφεύγουσα επιχείρηση, μετά την πώληση των παγίων της με τα ως άνω αναφερόμενα φορολογικά στοιχεία, λύθηκε και διέκοψε τη δραστηριότητά της την 01/08/2014. Η φορολογική αρχή, προχώρησε σε επιβολή προστίμου με την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, καθόσον έκρινε ότι, η υποβληθείσα την 16/10/2014 δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου ήταν εκπρόθεσμη, διότι όφειλε να έχει υποβληθεί εντός πενήντα ημερών, όχι από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου που αφορά, αλλά από την ημερομηνία διακοπής δραστηριότητας της προσφεύγουσας επιχείρησης.

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, εν αντιθέσει με τις υφιστάμενες στη φορολογία εισοδήματος (άρ. 68 ν. 4172/2013) και τον ΦΠΑ (αρ. 38 ν. 2859/2000, ΠΟΛ.1108/14.4.2014), διατάξεις που να ορίζουν διαφορετική προθεσμία υποβολής δηλώσεων σε περίπτωση διακοπής δραστηριότητας, στη φορολογία τελών χαρτοσήμου, δεν υφίσταται νομική διάταξη ή εγκύκλιος που να ορίζει ρητώς διαφορετικό χρόνο και προθεσμία υποβολής δήλωσης σε περίπτωση λύσης και διακοπής εργασιών μιας επιχείρησης.


Επειδή βάσει των ανωτέρω, λόγω μη υφιστάμενης διάταξης που να ορίζει διαφορετικά, δεν συντρέχουν οι κατά νόμο προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση της παράβασης και κατ' επέκταση την επιβολή προστίμου σε βάρος της προσφεύγουσας για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης απόδοσης τελών χαρτοσήμου.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης ....
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories