Live Search Results

PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, EXCEL Follow up & Consulting

Θέμα :

EXCEL - WORD - OFFICE ΓΕΝΙΚΑ

Τίτλος:

PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, EXCEL Follow up & Consulting

Έναρξη: 08 July 2017
Λήξη: 08 July 2017

Πρακτικό Γραφείο Εξάσκησης


Μόνο για τους συμμετέχοντες στα Excel Seminars της Pro Seminars

Πριν από το σεμινάριο μπορείτε να μας αποστείλετε απορίες ή projects πάνω στα οποία θέλετε να εξασκηθείτε και να τα εξελίξετε.

Ένα μοναδικό σεμινάριο που θα απογειώσει τις γνώσεις & τις τεχνικές του Excel σε ένα Executive Επίπεδο και θα σε κάνει Excel Specialist!
Η εξάσκηση πραγματοποιείται σε ατομικό Η/Υ που παρέχει η Pro Seminars στην αίθουσα διεξαγωγής του σεμιναρίου και η έκδοση λογισμικού που χρησιμοποιείται είναι η Microsoft Excel 2010.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
Στελέχη Οικονομικών και Εμπορικών Διευθύνσεων &  Διοικητικά Στελέχη:

Α. Τα οποία έχουν παρακολουθήσει τα Excel Seminars της Pro Seminars
ή
Β. Είναι εξαιρετικοί γνώστες - Excel Advanced Expert Use- και έχουν μεγάλη εξοικείωση με: Formulas, Look up Formulas, Pivot Tables, Recorded Macros για παραγωγή Reports και Charts.
Σημαντικό! Σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο να σας φέρουμε σε επικοινωνία με τον εισηγητή μας για να διασφαλιστεί το ομοιογενές επίπεδο της αίθουσας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Σάββατο 08 Ιουλίου 2017
10:00-18:00


ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Divani Caravel Hotel
Αθήνα, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2


ΑΞΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

325€ για Εταιρείες
235€ για Ελ.Επαγγελματίες και Φυσικά πρόσωπα

Σεμινάριο επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

ΚΛΕΙΣΤΟ Ολιγομελές Τμήμα


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος
Διδάκτορας Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ. Εισηγητής - εκπαιδευτής Πληροφορικής σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Κωνσταντίνα Μανδρατζή
Τ: 2310 30.90.33, 30.90.11
Φ: 2310 30.90.15
E: info@proseminars.eu

Πώς θα ωφεληθώ από αυτό το σεμινάριο;

Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αυξήσουν κατακόρυφα την παραγωγικότητα τους και να εξοικονομήσουν χρόνο από τα καθημερινά εργασιακά tasks τους.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου εξασφαλίζει την ικανότητα αντιμετώπισης και διόρθωσης προβλημάτων μορφοποίησης αριθμών, τον χειρισμό αρχείων με ασφάλεια και ακεραιότητα, την ταξινόμηση και την διαχείριση χιλιάδων δεδομένων, την παραγωγή κατανοητών αναφορών από πολύπλοκα δεδομένα.

Ποιες δεξιότητες απαιτούνται για να παρακολουθήσω το σεμινάριο;

 • Καθημερινή εξοικείωση με το περιβάλλον του Microsoft Office Excel
 • Εξοικείωση με τη χρήση τύπων και συναρτήσεων
 • Εξοικείωση με διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων

Θεματικές ενότητες

 • Μεταβολή βασικών ρυθμίσεων/προτιμήσεων της εφαρμογής: όνομα χρήστη, προκαθορισμένος φάκελος για άνοιγμα, αποθήκευση των υπολογιστικών φύλλων
 • Ταξινόμηση περιοχής κελιών βάση ενός κριτηρίου με αύξουσα ή φθίνουσα αριθμητική σειρά ή με αλφαβητική ή αντίστροφη αλφαβητική σειρά
 • Εκτέλεση βασικών υπολογισμών: αριθμητικοί τύποι υπολογισμού, αναγνώριση καλών πρακτικών στη δημιουργία τύπων, χρήση αναφορών σε κελιά αντί πληκτρολόγησης αριθμών στους τύπους. Δημιουργία τύπων υπολογισμού με χρήση αναφορών κελιών και αριθμητικών τελεστών. Αναγνώριση και κατανόηση βασικών μηνυμάτων/τιμών λάθους που σχετίζονται με τη χρήση τύπων υπολογισμού. Κατανόηση και χρήση των σχετικών, απόλυτων αναφορών κελιών σε τύπους
 • Συναρτήσεις: SUM, AVERAGE, MINIMUM, MAXIMUM, COUNT, COUNTA, ROUND. Χρήση της λογικής συνάρτησης if (που να αποδίδει μια από δύο συγκεκριμένες τιμές) με χρήση τελεστών σύγκρισης
 • Εκτυπώσεις
 • Εργασίες με πολλαπλά φύλλα
 • Γραφήματα: δημιουργία διαφόρων τύπων γραφημάτων από τα δεδομένα ενός υπολογιστικού φύλλου, όπως γραφήματα στήλης, ράβδων, γραμμής, πίτας
 • Pivot Tables: Δημιουργία και ανάπτυξη συγκεντρωτικών πινάκων που επιτρέπουν το συνδυασμό, τη σύγκριση και την ανάλυση μεγάλης ποσότητας δεδομένων
 • Recorded Macros για παραγωγή Reports: αυτοματισμός επαναλαμβανόμενων εργασιών με χρήση μακροεντολών

Μεθοδολογία – εκπαιδευτικά μέσα:

 • Εκπαίδευση σε πραγματικό χρόνο. Κάθε συμμετέχοντας έχει δικό του Η/Υ
 • Διδασκαλία μέσα από δεκάδες πρακτικά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση των προχωρημένων τεχνικών από τους συμμετέχοντες
 • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό


ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ FB! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ!

Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου, θα λάβετε πρόσκληση για κάνετε JOIN στην κλειστή ομάδα (Group) του Excel Hands On Seminar στο Facebook.

Στόχος του group είναι η επικοινωνία και η συνεργασία των μελών του με σκοπό την επίλυση αποριών ή την παροχή λύσεων για πραγματικές περιπτώσεις χρήσης που συναντάμε στα φύλλα εργασίας. Μέλος του group είναι και ο κ. Καραογλάνογλου Κωσταντίνος, εισηγητής του σεμιναρίου, ο οποίος δίνει πληροφορίες για λύσεις σε διάφορα προβλήματα χρήσης στο EXCEL.